pran-icec


ระดับสถานศึกษา
รางวัลและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
       1. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับนักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2565
       2. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- 🏆 ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นจากสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่นและใบขลู่
- 🥈ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพัฒนาเซรั่มบำรุงผิวหน้าจากเปลือกต้นโงกางใบใหญ่
       3. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวด'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ
       4. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ตัวแทนครูจากวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 1ในผู้ชนะการประกวดผลงานการนำเสนอเนื่องในวันสตรีสากลโลก 2023 จัดโดย United Nations in Thailand ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ(ในสถานศึกษา)
       5. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับในการ🥇ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 เซรั่มบำรุงผมจากใบชะคราม ในการเข้าร่วมการประกวด'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลางจังหวัดลพบุรี และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับภาคชาติ
       6. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับเกียรติบัตรการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน     อยู่ในระดับ “ดีมาก” โครงสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
       7. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับ🥇รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง บัวลอยชะครามถ้วยร้อน เสริมเบต้าแคโรทีน
       8. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับ🏅รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับภาคกลาง ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเตชอัมพร จ.ราชบุรี และได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าแข่งขันในระดับชาติ

Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.019182 sec.