pran-icec


ด้านครุภัณฑ์

   8. ข้อมูลครุภัณฑ์ 

           ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบ ประจำปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2558 

ที่

รายการ 

จำนวนหน่วย

จำนวนเงิน 

1

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลคำยี่ห้อ acer

รุ่นVeriton/Xx 2630 G

40เครื่อง

 

1,196,000

2

ชุดเครื่องฝึกยนต์แก๊สโซลีน ยี่ห้อ SCK SYSTEMS รุ่นSCK-GS02

1 เครื่อง

79,500

 

รวม

1,275,500

ปีงบประมาณ 2559

ที่

รายการ

จำนวนหน่วย

จำนวนเงิน

1

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศ

1  ห้อง

2,099,000

2

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น Tasaki 36,000 BTU

2  เครื่อง

96,000

3

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น Haier 40,000 BTU

2 เครื่อง

53,700

4

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น Haire 13,000 BTU

1 เครื่อง

23,000

5

ปรับปรุงบ้านพัก วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

10 ห้อง

697,543

 

รวม

2,946,243

ปีงบประมาณ 2560

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

1

ค่าครุภัณฑ์

  - ชุดฝึกเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดและประกอบ ชุดขดลวดสเตเตอร์,

ชุดโรเตอร์, ชุดอาร์เมร์เจอร์, ชุดคอมมิวเตเตอร์และชุดแปลงถ่านได้

1 ชุด

2,572,000

2

สิ่งก่อสร้าง

  - อาคารเอนกประสงค์

1 ชั้น

5,800,000

 

รวม

8,372,000

ปีงบประมาณ 2561
 

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

 

 


 

 

รวม

 

 

Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.019176 sec.