PranICEC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

คุณธรรมเลิศล้ำ ก้าวนำวิชาการ สร้างสรรค์งานฝีมือ ยึดถือสามัคคี

99  หมู่ 7  ต. ปราณบุรี  อ. ปราณบุรี
       จ. ประจวบคีรีขันธ์  77120
        โทรศัพท์ : 032-623056
        โทรสาร  : 032-622273


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
• ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พัฒนาพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน
• ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ กิจกกรมทำดีเพื่อพ่อรับบิ้นสีดำ
• ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ออกหน่วยบริการเปิดศูนย์การเรียนรู้การทำริบบิ้น
• ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ จัดทำริบบิ้นสีดำ ย้อมผ้าสีดำ และปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
• ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อบริการแจกริบบิ้นสีดำ
• ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ จัดทำริบบิ้นสีดำ ย้อมผ้าสีดำ
• ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ย้อมผ้าตลาดนัดถนนคนเดิน
• ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เปิดศูนย์บริการย้อมผ้าดำ
• ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เปิดศูนย์บริการย้อมผ้าดำ
• ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ย้อมผ้าดำ ตำบลเกาะกรูด

• วิทยาลัยฯ
• ครู-บุคลากรทางการศึกษา
• นักเรียน-นักศึกษา

• ปีการศึกษา 2558
• ปีการศึกษา 2557
• ปีการศึกษา 2556
• ปีการศึกษา 2555
• ปีการศึกษา 2554

• ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
• นักเรียนนักศึกษา
• ตลาดแรงงาน
• บุคลากร
• งบประมาณและการเงิน
• หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลของจังหวัด

• งานสื่อการเรียนการสอน
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

• นักศึกษาเทียบโอน ฯ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

• รายละเอียดต่างๆ
• คำสั่ง
• แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ข้อมูลผู้เรียนจากสถานศึกษาเครือข่าย #1
• ข้อมูลผู้เรียนจากสถานศึกษาเครือข่าย #2
• บทเรียนออนไลน์
• นักเรียนค้นหางาน vcop
• ผู้ประกอบการหาคน vcop
• ประมวลภาพ
• ประมวล MOU วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

• เอกสารโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)

• คำสั่งต่าง ๆ
• รายงานการประชุมประจำเดือน
• แบบฟอร์มต่างๆ
• แบบรายงานกิจกรรม
• งานวัดผล
• งานหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
• งานประกันคุณภาพ
• แบบสอบถาม
• Font ราชการไทย
• งานสื่อการเรียนการสอน
• ตัวอย่าง สื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
• ตัวอย่าง สื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
• ตัวอย่าง สื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
• ตัวอย่าง สื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โครงการ การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
แผนกวิชาการโรงแรม

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
เรื่อง การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่อง การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษานักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 5)

อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
“๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-11-10 07:23:17 143
59/09/12 ประกวด To be number one ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดประจวบ
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-09-19 15:43:47 146
59/09/08 โครงการศูยน์ดิจิตอลชุมชน (FIX IT) บ้านหนองมะค่า
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-09-19 15:34:52 136
59/09/07 แผนกการโรงแรมจัดโครงการอบรมสัมนาส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-09-19 15:23:08 142
59/08/31 ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-09-19 11:58:19 143
59/08/25 โครงการการอบรมให้ความรู้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-08-25 14:28:10 151
59/08/17 ต้อนรับคณะครูแนะแนว สพม.32 บุรีรัมย์
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-08-23 10:07:40 168
59/08/18 อบรมยาเสพติดจาก ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองศูนย์การทหารราบ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-08-23 09:43:37 194

ทั้งหมด    นางสาวธัชมาศ  พิภักดิ์
            ผู้อำนวยการ          รองผู้อำนวยการ

• ประจำเดือน มกราคม
• ประจำเดือน กุมภาพันธ์
• ประจำเดือน มีนาคม
• ประจำเดือน เมษายน
• ประจำเดือน พฤษภาคม
• ประจำเดือน มิถุนายน
• ประจำเดือน กรกฎาคม
• ประจำเดือน สิงหาคม
• ประจำเดือน กันยายน
• ประจำเดือน ตุลาคม
• ประจำเดือน พฤศจิกายน
• ประจำเดือน ธันวาคม

• สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
• ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
• พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

• การบัญชี
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ช่างไฟฟ้า
• ช่างยนต์
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• สามัญ
• เทคนิคพื้นฐาน

• การบัญชี
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ช่างไฟฟ้า
• ช่างยนต์
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์

• การประชุมครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
• การประชุมครั้งที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม 2559

• แผนปฏิบัติราช ปี 2560


PRANICEC-KM © 2013


Generated 1.165421 sec.