pran-icec หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

คุณธรรมเลิศล้ำ ก้าวนำวิชาการ สร้างสรรค์งานฝีมือ ยึดถือสามัคคี

       วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
         99  หมู่ 7  ต. ปราณบุรี 
               อ. ปราณบุรี
       จ. ประจวบคีรีขันธ์  77120
        โทรศัพท์ : 032-623056
        โทรสาร  : 032-622273


• ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
• นักเรียนนักศึกษา
• ตลาดแรงงาน
• บุคลากร
• งบประมาณและการเงิน
• หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลของจังหวัด

• ระดับสถานศึกษา
• ครู-บุคลากรทางการศึกษา
• นักเรียน-นักศึกษา

• ปีการศึกษา 2559
• ปีการศึกษา 2558
• ปีการศึกษา 2557
• ปีการศึกษา 2556
• ปีการศึกษา 2555
• ปีการศึกษา 2554

• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560
• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

• ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะคนพันธ์ R
• รายงานจำนวนผู้ผ่านการบ่มเพาะ จากศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม

samakr.jpge-office2.jpgr-radio.jpgjobvecB.jpgbnnvcop.jpg
สถิติ
เยี่ยมชม
965260  banner.gif
banner.png

นายวิมล จำนงบุตร ที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-04-15 12:18:00 285 0 Approve
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ร่วมกับศูนย์การกำลังสำรอง ตั้งจุดอำนวยความสะดวก และบริการประชาชน
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-04-13 12:09:12 239 0 Approve
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-04-13 11:55:09 226 0 Approve
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
เมื่อ : 2018-04-11 11:44:47 174 0 ข่าวสาร Approve
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี เปิดศูนย์และดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 61
เมื่อ : 2018-04-11 11:25:39 231 0 ข่าวสาร Approve
บริษัทชาญธุรกิจ 1990 จำกัด ปราณบุรี ที่ได้สนับสนุนน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ Honda กิจกรรมอาชีวะอาสาฯ
เมื่อ : 2018-04-11 10:50:39 160 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เมื่อ : 2017-08-01 19:21:16 166 0

ทั้งหมด


คำสั่งวก.ปราณ.pngคำสั่งฯ
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 25ุ60 update 28/06/60

10.แจ้งเวียน.png
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ update 05/04/2561

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี.pngเอกสารประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัพเดท 28/05/2561)
เรื่อง ประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัพเดท 18/05/2561)
เรื่อง ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น ครูอัตราจ้าง(แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (อัพเดท 18/05/2561)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
(อัพเดท 10/05/2561)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(แผนกการบัญชี)
 (อัพเดท 04/05/2561)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินแรกเข้า และสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
( อัพเดท 30/04/2561)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ( อัพเดท 30/04/2561)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ( อัพเดท 25/04/2561)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( อัพเดท 5/04/2561)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 3/04/2561
เรื่อง การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ นักศึกษา กลุ่มบุคคลทั่วไป ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 27/02/2561
เรื่อง การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ นักศึกษา กลุ่มนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 27/02/2561
เรื่อง ผลนักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 21/02/2561
เรื่อง กำหนดปฏิทินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 Update 26/01/2561
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ Update 20/12/2560
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาต่อ เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 update 20/12/60
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาต่อ (โควต้าพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 update 13/12/60
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างครูคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง update 13/12/60
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างครูคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง update 30/11/60
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
update 17/08/60
เรื่อง กำหนดการปฏิทินการศึกษานักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) update 03/08/60
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) update 08/05/60
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง update 28/04/60
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 update 04/04/60
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 update 04/04/60
เรื่อง การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่อง การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษานักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 5)
เรื่อง ประกา่ศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560
เอกสารงานพัสดุกลาง.png
เอกสารประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28/12/2560
เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15/12/2560
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยคอมพิวเตอร์ 19/12/2560
รื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ e-bidding 19/12/2560

cover.JPG
สื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 'คนดีที่ไทยต้องการ' โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ลิขสิทธิ์ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
“๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-11-10 07:23:17 306
59/09/12 ประกวด To be number one ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดประจวบ
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-09-19 15:43:47 312
59/09/08 โครงการศูยน์ดิจิตอลชุมชน (FIX IT) บ้านหนองมะค่า
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-09-19 15:34:52 303
59/09/07 แผนกการโรงแรมจัดโครงการอบรมสัมนาส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-09-19 15:23:08 332
59/08/31 ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-09-19 11:58:19 305
59/08/25 โครงการการอบรมให้ความรู้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-08-25 14:28:10 328
59/08/17 ต้อนรับคณะครูแนะแนว สพม.32 บุรีรัมย์
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-08-23 10:07:40 300
59/08/18 อบรมยาเสพติดจาก ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองศูนย์การทหารราบ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-08-23 09:43:37 375

ทั้งหมด


ceo1.jpg
ceo_61.gif
• นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สอศ.
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณธรรมอัตลักษณ์ วก.ปราณบุรี
• แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
• โครงการ/ กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.
• โครงการ/ กิจกรรม ตามที่สถานศึกษากำหนดตามบริบทสถานศึกษา

• ประจำเดือน มกราคม
• ประจำเดือน กุมภาพันธ์
• ประจำเดือน มีนาคม
• ประจำเดือน เมษายน
• ประจำเดือน พฤษภาคม
• ประจำเดือน มิถุนายน
• ประจำเดือน กรกฎาคม
• ประจำเดือน สิงหาคม
• ประจำเดือน กันยายน
• ประจำเดือน ตุลาคม
• ประจำเดือน พฤศจิกายน
• ประจำเดือน ธันวาคม

• สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
• ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
• พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

• เอกสารชมรมวิชาชีพ

• งานสื่อการเรียนการสอน
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

• นักศึกษาเทียบโอน ฯ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• กิจกรรมการเรียนการสอนฯแผนกวิชาไฟฟ้า
• กิจกรรมการเรียนการสอนฯแผนกวิชาบัญชี
• กิจกรรมการเรียนการสอนฯแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

• รายละเอียดต่างๆ
• คำสั่ง
• บทเรียนออนไลน์
• ค้นหางาน ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

• เอกสารงานสื่อการเรียนการสอน 2/2560
• คำสั่งต่าง ๆ
• รายงานการประชุม
• เอกสารดาวน์โหลดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปี 60-61
• แบบฟอร์มต่างๆ
• แบบรายงานกิจกรรม
• งานวัดผล
• งานหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
• งานประกันคุณภาพ
• แบบสอบถาม
• Font ราชการไทย
• เพลงอาชีวะ


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2017


Generated 0.911379 sec.