pran-icec หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

คุณธรรมเลิศล้ำ ก้าวนำวิชาการ สร้างสรรค์งานฝีมือ ยึดถือสามัคคี

       วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
         99  หมู่ 7  ต. ปราณบุรี 
               อ. ปราณบุรี
       จ. ประจวบคีรีขันธ์  77120
        โทรศัพท์ : 032-623056
        โทรสาร  : 032-622273


• รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
• ด้านการบัญชี
• ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
• ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำร็จการศึกษา
• ด้านบุคลากรของสถานศึกษา
• ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
• ด้านอาคารสถานที่
• ด้านงบประมาณ
• ด้านตลาดแรงงาน
• ด้านครุภัณฑ์

• ระดับสถานศึกษา
• ครู-บุคลากรทางการศึกษา
• นักเรียน-นักศึกษา

• ปีการศึกษา 2565
• ปีการศึกษา 2564
• ปีการศึกษา 2563
• ปีการศึกษา 2562
• ปีการศึกษา 2561
• ปีการศึกษา 2560

• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565
• แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

• ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะคนพันธ์ R
• รายงานจำนวนผู้ผ่านการบ่มเพาะ จากศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา 2566
• ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ ปีการศึกษา 2566
• ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ปีการศึกษา 2566
• ข่าวสาร
• ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
• รายงานวิเคราะห์ความอย่างยั่งยืนของธุรกิจ 2565
• ประชาสัมพันธ์โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม

samakr.jpg Logo RMS.png e-office2.jpg r-radio.jpg jobvecB.jpg bnnvcop.jpg
สถิติ
เยี่ยมชม
1238311  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (รอบโควต้าพิเศษ)ปีการศึกษา 2567
ข่าวสาร
เมื่อ : 2023-11-14 15:16:11 23 0 Approve
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี พร้อมด้วยนางสาวศิรประภา แสนเสนาะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมงานสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย จัดโดย ศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลีประจำประเทศไทยและศูนย์การอบรมครูผู้สอนภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย ณ โรงแรม Calton Hotel Bangkok Sukhumvit และโรงแรม Bangkok Lotus Hotel Sukhumvit
ข่าวสาร
เมื่อ : 2023-11-01 08:58:50 26 0 Approve
วันที่ 28 ตุลาคม 2566 นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา 🏅ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะครู นักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ.อันดับ1 การออบแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 🫰และได้เป็นตัวแทนระดับสอจเข้าแข่งขันในระดับภาคกลาง ณ กาญจนบุรี ...ต่อไป
ข่าวสาร
เมื่อ : 2023-11-01 08:55:59 25 0 Approve
💝วันที่ 28 กันยายน 2566นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู 🎀ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน แผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับรางวัล ระดับชาติ 5 ดาว สำหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปีการศึกษา 2565) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
เมื่อ : 2023-09-29 08:43:16 58 0 ข่าวสาร Approve
🇹🇭วันที่ 28 กันยายน 2566 นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา 💂จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
เมื่อ : 2023-09-28 09:09:01 68 0 ข่าวสาร Approve
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี นำคณะผู้บริหาร ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมรับฟัง🧘และต้อนรับคณะนิเทศจากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ เข้านิเทศ ให้คำแนะนำ โครงการโรงเรียนคุณธรรมของสถานศึกษา ✅ณ ห้องโมกหลวง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
เมื่อ : 2023-08-23 10:58:53 87 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
💖วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 👉เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแปลงขยะรีไซเคิลสู้ความคิดที่สร้างสรรค์ จัดโดยชมรมแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ อาคารอเนกประสงค์โมกหลวงรวมใจ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

เมื่อ : 2023-07-13 07:46:19 89 0
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี นำคณะผู้บริหาร และ คณะครู 👉เข้ารับการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะและอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีการประเมิน ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

เมื่อ : 2023-07-12 07:22:07 75 0
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 🎉ขอแสดงความยินดีแด่ 🎉 🎀นางสาวนัฐฐิชา สุวรรณเชษฐ์ วก ปราณบุรี 🩷รายชื่อนักเรียน และ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อ : 2023-07-11 20:28:25 84 0
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 👉ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 👉หน่วยงานจากอำเภอปราณบุรี จัดทำบัตรประชาชนดิจิทัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 👉มอบหมายคุณนิยมงานอาคารสถานที่จัดเตรียมผูกผ้า จัดสถานที ในการดำเนินงาน​ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อ : 2023-07-11 16:01:52 69 0
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 🎉🚙เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา โดยชมรมแผนกวิชาช่างยนต์ ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
เมื่อ : 2023-07-11 09:48:03 71 0
วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา 👉ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี เพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน และเตาฌาปนกิจศพปลอดมลพิษ ณ วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ : 2023-07-11 09:46:29 90 0

ทั้งหมด


คำสั่งวก.ปราณ.png
คำสั่งฯ
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 25ุ66 update 1/11/65
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 25ุ6510.แจ้งเวียน.png
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ E-Bidding

เอกสารงานพัสดุกลาง.pngเอกสารประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28/12/2565
เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15/12/2565
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยคอมพิวเตอร์ 19/12/2565
รื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ e-bidding 19/12/2565
คำสั่ง
ประกาศหลักเกณฑ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์และด้อยโอกาส update 08/02/2565
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2022-12-07 20:15:31 546
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2022-12-02 16:30:00 110

กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2022-11-23 15:21:19 117
“๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-11-10 07:23:17 1159
59/09/12 ประกวด To be number one ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดประจวบ
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-09-19 15:43:47 956
59/09/08 โครงการศูยน์ดิจิตอลชุมชน (FIX IT) บ้านหนองมะค่า
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-09-19 15:34:52 936
59/09/07 แผนกการโรงแรมจัดโครงการอบรมสัมนาส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-09-19 15:23:08 1053
59/08/31 ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-09-19 11:58:19 1824

ทั้งหมด


files/20130008_22081723230236.gif

• นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
• ข้อมูลจังหวัด
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สอศ.
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณธรรมอัตลักษณ์ วก.ปราณบุรี
• แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
• โครงการ/ กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.
• โครงการ/ กิจกรรม ตามที่สถานศึกษากำหนดตามบริบทสถานศึกษา

• ประจำเดือน มกราคม 2566
• ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
• ประจำเดือน มีนาคม 2566
• ประจำเดือน เมษายน 2566
• ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
• ประจำเดือน มิถุนายน 2566
• ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
• ประจำเดือน สิงหาคม 2566
• ประจำเดือน กันยายน 2566
• ประจำเดือน ตุลาคม 2566
• ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
• ประจำเดือน ธันวาคม 2566

• เอกสารโครงการ อวท./ชมรมวิชาชีพ/ชมรมอิสระ
• ประชาสัมพันธ์ อวท./ชมรมวิชาชีพ/ชมรมอิสระ
• รายงานผลการดำเนินงาน อวท./ชมรมวิชาชีพ/ชมรมอิสระ
• สรุปผลกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

• สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
• ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
• พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
• สื่อวีดีทัศน์การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต

• งานสื่อการเรียนการสอน
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

• นักศึกษาเทียบโอน ฯ
• กิจกรรมแผนกอิเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• กิจกรรมการเรียนการสอนฯแผนกวิชาไฟฟ้า
• กิจกรรมการเรียนการสอนฯแผนกวิชาบัญชี
• กิจกรรมการเรียนการสอนฯแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

• รายละเอียดต่างๆ
• คำสั่ง
• บทเรียนออนไลน์
• ค้นหางาน ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

• เอกสารงานสื่อการเรียนการสอน 2/2565
• คำสั่งต่าง ๆ
• รายงานการประชุม
• เอกสารดาวน์โหลดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปี 64-65
• แบบฟอร์มต่างๆ
• แบบรายงานกิจกรรม
• งานวัดผล
• งานหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
• งานประกันคุณภาพ
• แบบสอบถาม
• Font ราชการไทย
• เพลงอาชีวะ


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 1.023833 sec.