pran-icec หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

คุณธรรมเลิศล้ำ ก้าวนำวิชาการ สร้างสรรค์งานฝีมือ ยึดถือสามัคคี

       วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
         99  หมู่ 7  ต. ปราณบุรี 
               อ. ปราณบุรี
       จ. ประจวบคีรีขันธ์  77120
        โทรศัพท์ : 032-623056
        โทรสาร  : 032-622273


• ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
• นักเรียนนักศึกษา
• ตลาดแรงงาน
• บุคลากร
• งบประมาณและการเงิน
• หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลของจังหวัด

• ระดับสถานศึกษา
• ครู-บุคลากรทางการศึกษา
• นักเรียน-นักศึกษา

• ปีการศึกษา 2559
• ปีการศึกษา 2558
• ปีการศึกษา 2557
• ปีการศึกษา 2556
• ปีการศึกษา 2555
• ปีการศึกษา 2554

• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม

samakr.jpge-office2.jpgr-radio.jpgjobvecB.jpgbnnvcop.jpg
สถิติ
เยี่ยมชม
759143  Slide_2560_เมย.gif
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-04-24 11:00:52 5 0 Approve
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ร่วมมือกับ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) ศร. อบรมให้ความรู้อบรมให้ความรู้ 2560
ข่าวสาร (Event)
เมื่อ : 2017-04-24 13:33:56 13 0 Approve
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ดำเนินการโดย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-04-19 14:02:32 7 0 Approve

ทั้งหมด


คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง update 28/04/60 
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 update 04/04/60
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 update 04/04/60
เรื่อง การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่อง การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษานักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 5)
เรื่อง ประกา่ศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560

อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
“๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-11-10 07:23:17 155
59/09/12 ประกวด To be number one ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดประจวบ
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-09-19 15:43:47 161
59/09/08 โครงการศูยน์ดิจิตอลชุมชน (FIX IT) บ้านหนองมะค่า
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-09-19 15:34:52 147
59/09/07 แผนกการโรงแรมจัดโครงการอบรมสัมนาส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-09-19 15:23:08 155
59/08/31 ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-09-19 11:58:19 155
59/08/25 โครงการการอบรมให้ความรู้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-08-25 14:28:10 162
59/08/17 ต้อนรับคณะครูแนะแนว สพม.32 บุรีรัมย์
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-08-23 10:07:40 177
59/08/18 อบรมยาเสพติดจาก ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองศูนย์การทหารราบ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-08-23 09:43:37 208

ทั้งหมด


ceo1.jpg
sec_ceo.gif
• นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สอศ.
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณธรรมอัตลักษณ์ วก.ปราณบุรี
• แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
• โครงการ/ กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.
• โครงการ/ กิจกรรม ตามที่สถานศึกษากำหนดตามบริบทสถานศึกษา

• ประจำเดือน มกราคม
• ประจำเดือน กุมภาพันธ์
• ประจำเดือน มีนาคม
• ประจำเดือน เมษายน
• ประจำเดือน พฤษภาคม
• ประจำเดือน มิถุนายน
• ประจำเดือน กรกฎาคม
• ประจำเดือน สิงหาคม
• ประจำเดือน กันยายน
• ประจำเดือน ตุลาคม
• ประจำเดือน พฤศจิกายน
• ประจำเดือน ธันวาคม

• สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
• ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
• พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

• เอกสารโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)

• งานสื่อการเรียนการสอน
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

• นักศึกษาเทียบโอน ฯ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• กิจกรรมการเรียนการสอนฯแผนกวิชาไฟฟ้า
• กิจกรรมการเรียนการสอนฯแผนกวิชาบัญชี
• กิจกรรมการเรียนการสอนฯแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

• รายละเอียดต่างๆ
• คำสั่ง
• บทเรียนออนไลน์
• ค้นหางาน ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

• คำสั่งต่าง ๆ
• แบบฟอร์มต่างๆ
• แบบรายงานกิจกรรม
• งานวัดผล
• งานหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
• งานประกันคุณภาพ
• แบบสอบถาม
• Font ราชการไทย


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2017


Generated 1.146773 sec.